Facts About slot pg Revealed

Gokken kan natuurlijk ook risico’s fulfilled zich meebrengen. Daarom focust 711 zich really hard op verantwoord spelen. Zo voeren we voortdurend controle uit op spelgedrag en streven wij naar zo weinig mogelijk gokproblematiek.

Deze storting is noodzakelijk om de opgegeven IBAN als tegenrekening te verifiëren. De tegenrekening moet altijd op naam van de Speler staan.

De Speler bevestigt zonder voorbehoud dat deze verhoogde limiet pas na het verstrijken van een termijn van een week (7 dagen) volgend op een dergelijke verhoging in werking treedt.

Klantenservice: de verzameling van communicatiemiddelen binnen 711 BV waarbij de Speler met vragen of problemen telefonisch en elektronisch terecht kan.

Het 711 group probeert er voor te zorgen dat het geld in bijna alle gevallen binnen de 24 uur op de rekening staat. Soms kan dit zelfs maar een kwartiertje duren.

af te zien van elke vorm van hacking van de Website of de spelen om de winstkansen van zichzelf of van andere Spelers of het verlies van andere Spelers te beïnvloeden, ongeacht door welke course of action of instrument dan ook;

711 BV verbindt zich ertoe om alle winsten die zijn behaald doorway de Speler uit te betalen, op voorwaarde dat de Speler zich houdt aan de Overeenkomst.

De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zijn onderhevig aan een nieuwe akkoordverklaring van de Speler. Indien de Speler deze wijzigingen niet wenst te accepteren dan geeft de Speler hiermee aan niet langer toegang te wensen tot de Web-site.

De Speler kent ook aan 711 BV het recht toe om op eender welk ogenblik een bewijsstuk te vragen van de storting van een klant voor alle andere betalingen.

De Speler is verplicht om aan al zijn eventuele fiscale verplichtingen te voldoen. De Speler is als enige en volledig verantwoordelijk en verplicht voor wat betreft de inschrijving, de betaling en de boekhoudkundige verwerking van belastingen en elke andere taks of uitzonderlijke taks die wettelijk verschuldigd is aan elke betrokken overheid in geval de Speler winsten realiseert;

Daarnaast moet de Speler aangeven of de Speler promotionele e-mails en/of sms’en  wenst te ontvangen.

Indien de Speler twijfels heeft betreffende de rechten en verplichtingen van zichzelf of van 711 BV die voortvloeien uit de Overeenkomst, informeert de Speler zich eerst slot 666 vooraleer zich in te schrijven.

711 BV vraagt de Speler om dit document aandachtig door te nemen alvorens de voorwaarden te accepteren.

Het is de verantwoordelijkheid van de Speler om toe te zien op de strikte vertrouwelijkheid van zijn persoonsgegevens en in het bijzonder, zijn wachtwoord.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Facts About slot pg Revealed”

Leave a Reply

Gravatar